Privacy Statement

Taxvision
Amperèstraat 19
6827 AZ Arnhem

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.taxvision.nl
Amperèstraat 19
6827 AZ Arnhem
Tel. +31 6 260 589 42

Jeroen ten Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van Taxvision. Hij is te bereiken via jeroen@taxvision.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Taxvision verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw NAW gegevens
 • Geboorte data
 • Geboorte plaats
 • Burger service nummer
 • Geslacht
 • Inkomen en vermogensgegevens
 • Familiaire banden / gegevens partner
 • Financiële (bedrijfs-) gegevens
 • Overige bedrijfsgegevens (KVK, statuten, UBO)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Taxvision verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burger service nummer
 • Financiële (bedrijfs-) gegevens
 • Overige bedrijfsgegevens (KVK, statuten, UBO)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Taxvision verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzorgen van (fiscale) aangiften
 • Verzorgen van financiële administratie
 • Verstrekken van adviezen

Geautomatiseerde besluitvorming

Taxvision neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Taxvision) tussen zit. Taxvision gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Aangifte software

Het beoordelen van belastingaanslagen, middels aangifte belasting software.

Indien de cliënt toestemming heeft gegeven aan Taxvision om elektronische berichten te mogen ontvangen van de belastingdienst over zijn of haar situatie (waaronder aanslagen) dan wordt een deel van deze informatie automatisch verwerkt. Door deze automatische verwerking is het tijdig onderkennen van onjuiste beschikkingen (aanslagen) beter gegarandeerd. Voorts voorkomt het fouten van menselijke hand bij het overnemen van data (bijvoorbeeld voor ingevulde aangifte). De automatische verwerking komt daarmee de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden tenminste voor de duur van de wettelijke fiscale bewaartermijnen bewaard. Nadien worden de gegevens slechts op verzoek verwijderd. Het is een onderdeel van de dienstverlening om gegevens langer te bewaren, daar het in voorkomende gevallen in het belang van cliënt kan zijn als gegevens ook buiten de wettelijke bewaartermijnen nog beschikbaar zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belastingdienst (zowel naar aanleiding van verstrekte opdracht als op grond van wettelijke plicht).

Overige gegevens worden slechts met derde gedeeld als dit uit de verstrekte opdracht duidelijk voortvloeit (“wilt u de aangiften rechtstreeks naar mijn bank doorsturen”).

Cloudopslag

Voor de opslag en borging van de gegevens wordt gebruik gemaakt van lokale en cloudopslag.

De gekozen cloudoplossing is te allen tijde “AVG proof”.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Taxvision gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Taxvision gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxvision en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taxvision.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Taxvision wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taxvision neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@taxvision.nl

 • Voor- en achternaam > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Geslacht> minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Geboortedatum > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Geboorteplaats > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Adresgegevens> minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Telefoonnummer> >onbeperkt > verwijderen op verzoek 
 • E-mailadres> >onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • IP-adres>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch> minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Locatiegegevens> verwijderen op verzoek
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website >onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) >onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Internetbrowser en apparaat type>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Bankrekeningnummer>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • burgerservicenummer (BSN) > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Het afhandelen van uw betaling >onbeperkt 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren >onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten>onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren>onbeperkt
 • Taxvision analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. >onbeperkt > verwijderen op verzoek
 • Taxvision verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek
 • Taxvision bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  > minimaal wettelijke termijn > daarna verwijderen op verzoek

Taxvision verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Taxvision blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Webdesign door: Teuniz.nl